Thứ ba, 17/05/2022 - 21:28|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Dương Doãn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0914526089
  • Email:
   ddtrung@langson.gov.vn
 • Lê Đức Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0945722856
  • Email:
   ldtho@langson.gov.vn
 • Hoàng Văn Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0916637747
  • Email:
   hvtho@langson.gov.vn