Tuesday, 17/05/2022 - 21:51|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Dương Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng chuyên môn THCS
  • Điện thoại:
   0941135989
  • Email:
   pgdbacson.viethung@gmail.com
 • Vi Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên hỗ trợ công tác
  • Điện thoại:
   0912981280
  • Email:
   vitam81@gmail.com
 • Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên hỗ trợ công tác
  • Điện thoại:
   0987680117
  • Email:
   pgdbacson.nguyennam@gmail.com
 • Nguyễn Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên hỗ trợ công tác
  • Điện thoại:
   0984315465
  • Email:
   nguyendungttbs@gmail.com