Thứ ba, 17/05/2022 - 21:29|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Hoàng Thị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0912873828
  • Email:
   htthan@langson.gov.vn
 • Chu Hồng Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0914840866
 • Hoàng Thị Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0914097647
  • Email:
   phant.pgd@tentinh.edu.vn
 • Vũ Đại Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   059.3821111
  • Email:
   lythia.pdg@tentinh.edu.vn